Ecofasadex 

Ecofasadex

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë për jashtë/Exterior paint


Veçoritë:

-Është ngjyrë dekorative dedikuar për dekorimin e mureve, fasadës nga jashtë.
-Është e punuar nga lidhësat, pigmentet dhe aditivat me qëndrueshmëri
të lartë ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV.
-Punohet në shumë nuanca nga katalogu i Ecocolor, por nëse Ecofasadex nuancohet
me ndonjë pigment të ndonjë prodhuesi tjetër, prodhuesi nuk garanton qëndrueshmëri ndaj rrezeve UV.

Mënyra e përdorimit:

-Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e thatë, e pastër nga pluhuri dhe yndyrat.
-Pastaj lyhet me bazën Ecotief, pas tharjes lyhet me Ecofasadex me dy shtresa.
-Punohet në temperaturë +10 deri +25C.
-Mbulimi: 5-6 m2/lit
-Afati i përdorimit: 12 muaj
Të ruhet në temperaturë:+5C deri +25C