Dekorime të dhomave

Dekorime të dhomave

Print PDF
color-sm.jpg

Dekorplast është i prodhuar ekskluzivisht nga copëza të mermerit dhe granitit 100% natyral,
çka e bën të veçantë nga produktet e tjera të ngjashme të prodhuara nga guri i ngjyrosur, të cilat janë
shumë më pak të qëndrushme ndaj kushteve atmosferike
Dekorplast mund ta gjeni në 54 nuanca të ndryshme në katalogun e kombinimeve DECORPLAST.

VEÇORITË:

-Decorplast është lyrës dekorativ plastik, i dedikuar për lyrje të mureve të jashtme të
shtëpive, objekteve afariste, objekteve inustriale, ambienteve luksoze, koridor, ballkon etj.

-Është masë fleksibile hidroizoluese i dedikuar për kushte ekstre atmosferike, i qëndrueshëm
në rreze UV, në masë bazike dhe industriale.
-Mund të pastrohet me një detergjent me brushë ose makinë pastrimi me presion.
I qëndrueshëm ndaj goditjeve

Mënyra e përdorimit:

-sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e fortë, e rrafshtë, e thatë dhe e pastruar nga pluhuri dhe yndyrat,
pastaj lyhet me bazën Ecotief ose EcoGrund F e pas tharjes lyhet me Decorplast.
-Lyerja bëhet me një shtresë, ku më pas masa e vendosur duhet të rrafshohet mirë.
Rrafshimi i dytë bëhet pasi qe masa qumshtore të paraqitet mbi sipërfaqen e lyer me kulirplast.
-Punohet në temperaturë: +10 deri +25.
-Sasia e duhur për m2: 3,5-4 kg.
-Afati i përdorimit :12 muaj
-Të ruhet në temperaturë:+5 deri +25C


PAKETIMI NETO: 25 KGDecorplast