Grundbet Kuracor

Grundbet Kuracor

Print PDF
color-sm.jpg

Beton kontakt kuarcor/Primer for concrete Interior &Exterior Use

Veçoritë:
-Beton kontakti është disperzion i kualitetit të lartë i prodhuar në bazë të kuarcit, lidhësit akrylik,pigmenteve hd e aditivëve special.
-I dedikuar si bazë betoni, urë lidhëse në mes betonit dhe ngjyrës për beton, Ecobet, si dhe përdoret para suvatimit
-I ruan vetitë fizike dhe kimike të betonit
-Ka veti hidroizoluese dhe antikorozive
-I qëndrueshëm me mes bazik
-Është ekologjik dhe frymon lirshëm

Mënyra e përdorimit:

-Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e fortë, e thatë, e pasturar nga pluhuri dhe yndyrat.
-Sipërfaqha e pregatitut lyhet me GrundBet K me dy shtresa.
-Hollimi për herën e parë 20% me ujë ndërsa herën e dytë me 10% ujë.
-Shpenzimi:250-400 gr/m2
-Temperatura e përdorimit:+10 deri +30
Kushtet e deponimit:+5 deri +25C
Afati i përdorimit :12 muaj

Paketimi Neto: 2,5Kg, 5kg, 8kg, 15kg, 20kgGrundbet Kuarcor