Eco Line

Eco Line

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë për brenda Latex/Interior paint Latex

 Veçoritë:

-Ngjyrë satene e kualitetit shumë të lartë me bazë akrylike,ekologjike.
-Dedikuar për dekorimin e mureve në vendet luksoze si lokale,zyre, sallone për pritje,objekte afariste etj.
-Lehtë i aplikueshëm, difuz për ujë dhe ajër.
-I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë.
-I pështatshëm për nuancim.Ka kapacitet të madh të pranimit të pigmenteve.
-Pa materie që avullohen.  


Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që ngjyroset paraprakisht rrafshohet, pastrohet nga pluhuri dhe yndyrat, pastaj lyhet me bazën Ecogrund Standard pse Ecotief( si bazë mbi mur të ri ose të vjetër, jokualitativ)

- Pas tharjes së bazës, lyhet me dy shtresa Ecoline.
- Hollohet me ujë gjer 20%.
- Bartet me brushë, cilindër ose pistoletë.
- Mbulimi :8-10 m2/lit
- Afati i përdorimit: 12 muaj
- Të ruhet në temperaturë:+5C deri+25C

Paketimi Neto:5 kg, 15 kg,25 kg.Kova Ecoline

- Të ruhet në temperaturë:+5C deri+25C