Eco Classic

Eco Classic

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë e brendshme/Interior Paint

Veçoritë:

-Ngjyrë disperzive me bazë arkylike, ekologjike.
-Për dekorimin e mureve dtë brendshme dhe plafoneve.
-Lehtë i aplikueshëm, difuz për ujë dhe ajër.
-I qëndrueshëm në pjerrtësi të tharë.
-I përshtatshëm për nuancim.

 

MËNYRA E PËRDORIMIT:

-Sipërfaqja që ngjyroset paraprakisht rrafshohet, Kova Ecoclassic
pastrohet nga pluhuri dhe yndyrat
Pastaj lyhet me bazën Ecogrund standard ose Ecotief
(mbi bazë mbi mur të ri ose të vjetër, jo kualitativ).
-Pas tharjes së bazës. hyhet me dy shtresa Ecoclassic.
-Hollohet me ujë deri në 20%
-Bartet me brushë, cilindër ose pistoletë
-Mbulimi 5-6m2/lit.
-Afati i përdorimit:12 muaj
-Të ruhet në temperaturë: prej +5C deri n 25C

Paketimi Neto: 5 kg,10 kg,15 kg,20 kg,25 kg.

.