Demo Articles

Ngjyra për dekorime

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë për brenda Latex/Interior paint Latex


Veçoritë:

-Ngjyrë satene e kualitetit shumë të lartë me bazë akrylike,ekologjike.
-Dedikuar për dekorimin e mureve në vendet luksoze si lokale,zyre,
sallone për pritje,objekte afariste etj.
-Lehtë i aplikueshëm, difuz për ujë dhe ajër.
-I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë.
-I pështatshëm për nuancim.Ka kapacitet të madh të pranimit të pigmenteve.
-Pa materie që avullohen.

Read more...

Ngjyra të brendshme

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë akrylike për brenda dhe jashtë/Acrylic Interior and Exterior paint

Veçoritë:

-Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.
-Dedikuar për dekorimin e mureve të brendshme dhe të jashtme.
-Lehtë i aplikueshëm,difuz në ujë dhe ajër.
-I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë.
-I përshtatshëm për nuancim.
-Pa materie që avullohen.

Read more...

Ecofasadex

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë për jashtë/Exterior paint


Veçoritë:

-Është ngjyrë dekorative dedikuar për dekorimin e mureve, fasadës nga jashtë.
-Është e punuar nga lidhësat, pigmentet dhe aditivat me qëndrueshmëri
të lartë ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV.
-Punohet në shumë nuanca nga katalogu i Ecocolor, por nëse Ecofasadex nuancohet
me ndonjë pigment të ndonjë prodhuesi tjetër, prodhuesi nuk garanton qëndrueshmëri ndaj rrezeve UV.

Read more...

Dekorime të dhomave

Print PDF
color-sm.jpg

Dekorplast është i prodhuar ekskluzivisht nga copëza të mermerit dhe granitit 100% natyral,
çka e bën të veçantë nga produktet e tjera të ngjashme të prodhuara nga guri i ngjyrosur, të cilat janë
shumë më pak të qëndrushme ndaj kushteve atmosferike
Dekorplast mund ta gjeni në 54 nuanca të ndryshme në katalogun e kombinimeve DECORPLAST.

VEÇORITË:

-Decorplast është lyrës dekorativ plastik, i dedikuar për lyrje të mureve të jashtme të
shtëpive, objekteve afariste, objekteve inustriale, ambienteve luksoze, koridor, ballkon etj.

-Është masë fleksibile hidroizoluese i dedikuar për kushte ekstre atmosferike, i qëndrueshëm
në rreze UV, në masë bazike dhe industriale.
-Mund të pastrohet me një detergjent me brushë ose makinë pastrimi me presion.
I qëndrueshëm ndaj goditjeve

Read more...

Grundbet Kuracor

Print PDF
color-sm.jpg

Beton kontakt kuarcor/Primer for concrete Interior &Exterior Use

Veçoritë:
-Beton kontakti është disperzion i kualitetit të lartë i prodhuar në bazë të kuarcit, lidhësit akrylik,pigmenteve hd e aditivëve special.
-I dedikuar si bazë betoni, urë lidhëse në mes betonit dhe ngjyrës për beton, Ecobet, si dhe përdoret para suvatimit
-I ruan vetitë fizike dhe kimike të betonit
-Ka veti hidroizoluese dhe antikorozive
-I qëndrueshëm me mes bazik
-Është ekologjik dhe frymon lirshëm

Read more...

Eco Line

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë për brenda Latex/Interior paint Latex

 Veçoritë:

-Ngjyrë satene e kualitetit shumë të lartë me bazë akrylike,ekologjike.
-Dedikuar për dekorimin e mureve në vendet luksoze si lokale,zyre, sallone për pritje,objekte afariste etj.
-Lehtë i aplikueshëm, difuz për ujë dhe ajër.
-I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë.
-I pështatshëm për nuancim.Ka kapacitet të madh të pranimit të pigmenteve.
-Pa materie që avullohen.  

Read more...

Eco Fas

Print PDF
Kova Ecofas

Ecofas është fasadë dekorative akrylike në fraksione të ndryshme 1.5mm, 2.0mm,2,5 mm, 3.0mm Strukturale
dhe FULL.Ecofas mund të gjeni 54 nuanca të ndryshme në latalogun e fasadave ECOFAS.

Veçoritë:

-Është mbështjellës dekorativ akrylik i dedikuar për dekorimin e mureve të jashtme dhe të brendshme,
e në veçanti i dedikuar për nuancim me pigmente pastë dhe me ngjyra për përdorim të jashtëm Ecofasadex.
-Qëndrueshmëri të lartë në kushte klimatike.Por, qëndrushmëria ndaj rrezeve varet nga Ecofasadexi ose
pigment pasta që përdoret për nuancim.
-Për qëndrushmëri ndaj rrezeve UV, prodhuesi rekomandon përdorimin e Ecofas me nuanca të llojllojshme
nga ky katalog.Është shumë e preferuar edhe lyerja e mëpasme me Ecofasadex ose Ecofasadex Special

Read more...

Eco Classic

Print PDF
color-sm.jpg

Ngjyrë e brendshme/Interior Paint

Veçoritë:

-Ngjyrë disperzive me bazë arkylike, ekologjike.
-Për dekorimin e mureve dtë brendshme dhe plafoneve.
-Lehtë i aplikueshëm, difuz për ujë dhe ajër.
-I qëndrueshëm në pjerrtësi të tharë.
-I përshtatshëm për nuancim.

 

Read more...